Estructura impersonal con “się”

 

Co robi się w Polsce? 

W Polsce pije się kompot, słucha się disco polo i mówi się dużo spółgłosek.

Co robi się w Argentynie?

W Argentynie pije się mate, je się asado, ogląda się piłkę nożną, 

Co robi się w Meksyku? 

W Meksyku śpi się sjestę, je się pikantne chili i słucha się Mariachi. 

Co się robi w Kolumbii? 

W Kolumbii je się arepy na śniadanie, jeździ się na wakacje na Karaiby.

 i tańczy się salsę. 

 

Jutro się nie pracuje.

Jutro nie chodzi się po górach, bo jest dużo wiatru.

Aprende polaco con nuestro ebook para todos los hispanohablantes

latinos en polonia aprender polaco
https://amamosidiomas.com/producto/ebook-nacionalidades-latinas-segun-los-casos/